สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Dec 2021   165  
2 Dec 2021   125  
3 Dec 2021   105  
4 Dec 2021   160  
5 Dec 2021   124  
6 Dec 2021   123  
7 Dec 2021   131  
8 Dec 2021   108  
9 Dec 2021   151  
10 Dec 2021   122  
11 Dec 2021   137  
12 Dec 2021   108  
13 Dec 2021   98  
14 Dec 2021   81  
15 Dec 2021   98  
16 Dec 2021   113  
17 Dec 2021   162  
18 Dec 2021   142  
19 Dec 2021   123  
20 Dec 2021   83  
21 Dec 2021   194  
22 Dec 2021   105  
23 Dec 2021   122  
24 Dec 2021   131  
25 Dec 2021   118  
26 Dec 2021   177  
27 Dec 2021   358  
28 Dec 2021   115  
29 Dec 2021   104  
30 Dec 2021   122  
31 Dec 2021   109