สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Aug 2022   180  
2 Aug 2022   227  
3 Aug 2022   103  
4 Aug 2022   84  
5 Aug 2022   112  
6 Aug 2022   104  
7 Aug 2022   123  
8 Aug 2022   136  
9 Aug 2022   99  
10 Aug 2022   177  
11 Aug 2022   96  
12 Aug 2022   105  
13 Aug 2022   123  
14 Aug 2022   99  
15 Aug 2022   533  
16 Aug 2022   200  
17 Aug 2022   177  
18 Aug 2022   149  
19 Aug 2022   101  
20 Aug 2022   147  
21 Aug 2022   80  
22 Aug 2022   105  
23 Aug 2022   106  
24 Aug 2022   80  
25 Aug 2022   108  
26 Aug 2022   107  
27 Aug 2022   119  
28 Aug 2022   115  
29 Aug 2022   106  
30 Aug 2022   92  
31 Aug 2022   70