สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2022   93  
2 Jun 2022   108  
3 Jun 2022   107  
4 Jun 2022   88  
5 Jun 2022   140  
6 Jun 2022   126  
7 Jun 2022   186  
8 Jun 2022   151  
9 Jun 2022   132  
10 Jun 2022   131  
11 Jun 2022   147  
12 Jun 2022   130  
13 Jun 2022   138  
14 Jun 2022   126  
15 Jun 2022   194  
16 Jun 2022   117  
17 Jun 2022   114  
18 Jun 2022   124  
19 Jun 2022   118  
20 Jun 2022   105  
21 Jun 2022   135  
22 Jun 2022   155  
23 Jun 2022   123  
24 Jun 2022   107  
25 Jun 2022   91  
26 Jun 2022   142  
27 Jun 2022   149  
28 Jun 2022   448  
29 Jun 2022   0  
30 Jun 2022   0