สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 May 2022   128  
2 May 2022   100  
3 May 2022   97  
4 May 2022   176  
5 May 2022   133  
6 May 2022   122  
7 May 2022   123  
8 May 2022   180  
9 May 2022   102  
10 May 2022   180  
11 May 2022   203  
12 May 2022   130  
13 May 2022   174  
14 May 2022   116  
15 May 2022   102  
16 May 2022   108  
17 May 2022   137  
18 May 2022   91  
19 May 2022   146  
20 May 2022   104  
21 May 2022   146  
22 May 2022   92  
23 May 2022   159  
24 May 2022   103  
25 May 2022   167  
26 May 2022   116  
27 May 2022   104  
28 May 2022   131  
29 May 2022   131  
30 May 2022   109  
31 May 2022   145