สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2022   110  
2 Apr 2022   79  
3 Apr 2022   77  
4 Apr 2022   107  
5 Apr 2022   121  
6 Apr 2022   255  
7 Apr 2022   112  
8 Apr 2022   103  
9 Apr 2022   101  
10 Apr 2022   87  
11 Apr 2022   108  
12 Apr 2022   172  
13 Apr 2022   103  
14 Apr 2022   201  
15 Apr 2022   129  
16 Apr 2022   126  
17 Apr 2022   106  
18 Apr 2022   139  
19 Apr 2022   155  
20 Apr 2022   152  
21 Apr 2022   258  
22 Apr 2022   112  
23 Apr 2022   142  
24 Apr 2022   109  
25 Apr 2022   97  
26 Apr 2022   129  
27 Apr 2022   146  
28 Apr 2022   119  
29 Apr 2022   102  
30 Apr 2022   108