สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2022   136  
2 Mar 2022   95  
3 Mar 2022   124  
4 Mar 2022   151  
5 Mar 2022   104  
6 Mar 2022   159  
7 Mar 2022   135  
8 Mar 2022   153  
9 Mar 2022   113  
10 Mar 2022   149  
11 Mar 2022   96  
12 Mar 2022   106  
13 Mar 2022   83  
14 Mar 2022   129  
15 Mar 2022   127  
16 Mar 2022   142  
17 Mar 2022   143  
18 Mar 2022   261  
19 Mar 2022   113  
20 Mar 2022   135  
21 Mar 2022   127  
22 Mar 2022   166  
23 Mar 2022   109  
24 Mar 2022   129  
25 Mar 2022   131  
26 Mar 2022   112  
27 Mar 2022   102  
28 Mar 2022   98  
29 Mar 2022   93  
30 Mar 2022   105  
31 Mar 2022   78