สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2022   170  
2 Feb 2022   116  
3 Feb 2022   115  
4 Feb 2022   117  
5 Feb 2022   103  
6 Feb 2022   149  
7 Feb 2022   240  
8 Feb 2022   205  
9 Feb 2022   156  
10 Feb 2022   216  
11 Feb 2022   134  
12 Feb 2022   121  
13 Feb 2022   151  
14 Feb 2022   130  
15 Feb 2022   144  
16 Feb 2022   85  
17 Feb 2022   149  
18 Feb 2022   94  
19 Feb 2022   91  
20 Feb 2022   139  
21 Feb 2022   175  
22 Feb 2022   112  
23 Feb 2022   123  
24 Feb 2022   116  
25 Feb 2022   117  
26 Feb 2022   113  
27 Feb 2022   181  
28 Feb 2022   235