สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Nov 2022   88  
2 Nov 2022   64  
3 Nov 2022   97  
4 Nov 2022   95  
5 Nov 2022   73  
6 Nov 2022   78  
7 Nov 2022   101  
8 Nov 2022   77  
9 Nov 2022   122  
10 Nov 2022   100  
11 Nov 2022   110  
12 Nov 2022   94  
13 Nov 2022   60  
14 Nov 2022   161  
15 Nov 2022   75  
16 Nov 2022   108  
17 Nov 2022   155  
18 Nov 2022   169  
19 Nov 2022   104  
20 Nov 2022   77  
21 Nov 2022   83  
22 Nov 2022   94  
23 Nov 2022   164  
24 Nov 2022   117  
25 Nov 2022   99  
26 Nov 2022   56  
27 Nov 2022   116  
28 Nov 2022   91  
29 Nov 2022   191  
30 Nov 2022   100