สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2022   144  
2 Jan 2022   85  
3 Jan 2022   103  
4 Jan 2022   99  
5 Jan 2022   140  
6 Jan 2022   176  
7 Jan 2022   228  
8 Jan 2022   191  
9 Jan 2022   125  
10 Jan 2022   149  
11 Jan 2022   175  
12 Jan 2022   141  
13 Jan 2022   149  
14 Jan 2022   223  
15 Jan 2022   197  
16 Jan 2022   109  
17 Jan 2022   118  
18 Jan 2022   167  
19 Jan 2022   128  
20 Jan 2022   179  
21 Jan 2022   196  
22 Jan 2022   131  
23 Jan 2022   146  
24 Jan 2022   166  
25 Jan 2022   211  
26 Jan 2022   141  
27 Jan 2022   183  
28 Jan 2022   203  
29 Jan 2022   112  
30 Jan 2022   76  
31 Jan 2022   181