สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Sep 2021   146  
2 Sep 2021   118  
3 Sep 2021   332  
4 Sep 2021   247  
5 Sep 2021   242  
6 Sep 2021   164  
7 Sep 2021   401  
8 Sep 2021   204  
9 Sep 2021   137  
10 Sep 2021   151  
11 Sep 2021   123  
12 Sep 2021   136  
13 Sep 2021   156  
14 Sep 2021   132  
15 Sep 2021   102  
16 Sep 2021   101  
17 Sep 2021   126  
18 Sep 2021   82  
19 Sep 2021   103  
20 Sep 2021   131  
21 Sep 2021   97  
22 Sep 2021   122  
23 Sep 2021   124  
24 Sep 2021   110  
25 Sep 2021   81  
26 Sep 2021   69  
27 Sep 2021   111  
28 Sep 2021   84  
29 Sep 2021   88  
30 Sep 2021   105