สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Aug 2021   78  
2 Aug 2021   80  
3 Aug 2021   96  
4 Aug 2021   92  
5 Aug 2021   146  
6 Aug 2021   137  
7 Aug 2021   210  
8 Aug 2021   109  
9 Aug 2021   84  
10 Aug 2021   137  
11 Aug 2021   104  
12 Aug 2021   94  
13 Aug 2021   101  
14 Aug 2021   97  
15 Aug 2021   64  
16 Aug 2021   304  
17 Aug 2021   780  
18 Aug 2021   321  
19 Aug 2021   171  
20 Aug 2021   280  
21 Aug 2021   284  
22 Aug 2021   210  
23 Aug 2021   348  
24 Aug 2021   341  
25 Aug 2021   294  
26 Aug 2021   290  
27 Aug 2021   240  
28 Aug 2021   256  
29 Aug 2021   276  
30 Aug 2021   159  
31 Aug 2021   225