สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 May 2021   75  
2 May 2021   40  
3 May 2021   50  
4 May 2021   49  
5 May 2021   59  
6 May 2021   105  
7 May 2021   79  
8 May 2021   49  
9 May 2021   46  
10 May 2021   78  
11 May 2021   119  
12 May 2021   70  
13 May 2021   89  
14 May 2021   86  
15 May 2021   65  
16 May 2021   92  
17 May 2021   85  
18 May 2021   86  
19 May 2021   83  
20 May 2021   139  
21 May 2021   102  
22 May 2021   111  
23 May 2021   110  
24 May 2021   136  
25 May 2021   169  
26 May 2021   72  
27 May 2021   103  
28 May 2021   100  
29 May 2021   70  
30 May 2021   88  
31 May 2021   148