สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Oct 2021   124  
2 Oct 2021   114  
3 Oct 2021   83  
4 Oct 2021   94  
5 Oct 2021   87  
6 Oct 2021   88  
7 Oct 2021   87  
8 Oct 2021   72  
9 Oct 2021   88  
10 Oct 2021   78  
11 Oct 2021   117  
12 Oct 2021   88  
13 Oct 2021   122  
14 Oct 2021   123  
15 Oct 2021   151  
16 Oct 2021   178  
17 Oct 2021   100  
18 Oct 2021   115  
19 Oct 2021   108  
20 Oct 2021   94  
21 Oct 2021   117  
22 Oct 2021   89  
23 Oct 2021   97  
24 Oct 2021   93  
25 Oct 2021   131  
26 Oct 2021   139  
27 Oct 2021   130  
28 Oct 2021   115  
29 Oct 2021   105  
30 Oct 2021   78  
31 Oct 2021   125